Flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers

bij ziekte en ongevallen

tijdelijk €50 afsluitkosten
retour

 • bepaal zelf uw premie en hoeveel u minimaal verzekerd wilt hebben
 • premie maandelijks aanpasbaar
 • keert maximaal 2 jaar uit

Bepaal uw premie


Uw bruto maandpremie i

25,- per maand

Uw bruto verzekerde bedrag i

350,- per maand

Wat zijn de kenmerken?

Als zzp’er bent u zelf verantwoordelijk voor het draaiende houden van uw bedrijf. Ook in geval van ziekte of ongeval. De Univé flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers bij ziekte en ongevallen biedt uitkomst. Hieronder leest u een aantal belangrijke kenmerken van deze verzekering.


 • Voor zzp'ers van 18-45 jaar die minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemen
 • U bepaalt zelf uw premie en kunt deze maandelijks aanpassen
 • U ontvangt een uitkering:
  • als u voor meer dan 45% uw werk niet meer kunt doen i
  • vanaf de 2e ziekte maand, de 1e maand is voor eigen risico
  • voor de duur van in totaal maximaal 2 jaar i
 • Inclusief vergoeding voor re-integratie- en preventiediensten

Wilt u precies weten waar u met deze verzekering aan toe bent? Raadpleeg de polisvoorwaarden en bekijk de Verzekeringskaart.

Wist u dat…

93%

van de mensen die door ziekte of een ongeval hun beroep tijdelijk niet kunnen uitvoeren, binnen twee jaar weer aan het werk is.

"Voor een redelijk bedrag per maand ben ik verzekerd voor mijn vaste lasten."

Adelle C

Adelle van LingenFreelance copywriter

Waarvoor ben ik precies verzekerd?

In onderstaand schema ziet u de belangrijkste zaken die de verzekering wel en niet vergoedt. Benieuwd naar het totale overzicht? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Wel verzekerd

 • ongeval op het werk en in privé tijd
 • ziekte en psychische klachten (zoals burn-out)
 • sportongeval of blessure
 • kosten voor preventiediensten om arbeidsongeschikheid te voorkomen
 • kosten voor re-integratiediensten die u helpen uw werk weer te hervatten

Niet verzekerd

 • zwangerschapsverlof (dit wordt vergoed vanuit een wettelijke regeling)
 • ziektes of blessures als gevolg van het beoefenen van risicovolle sporten of activiteiten zoals klimsporten, parachutespringen en bungeejumpen i

Hoe gaat het als ik ziek word?

Ziek melden

U meldt zich bij ons ziek als u uw werk niet of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren.

Vaststellen percentage

De gevolgen van uw ziekte of ongeval worden altijd in relatie tot uw beroep bekeken. We bepalen samen – eventueel met hulp van onafhankelijke, externe medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Niet eens met het vastgestelde percentage? U kunt op onze kosten een second opinion aanvragen.

Vaststellen uitkering

Het percentage voor hoeveel u uw werk niet meer kunt doen bepaalt de hoogte van uw uitkering. We maken in deze stap ook afspraken over de duur van de uitkering en over het moment waarop we uw ziektepercentage opnieuw gaan bespreken.

Ontvangst uitkering

Vanaf de tweede maand na ziekmelding ontvangt u een uitkering als u uw werk voor meer dan 45% niet meer kunt doen. De eerste maand is voor uw eigen risico. De uitkering stopt als u volledig beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode van in totaal twee jaar heeft bereikt.

Hoeveel geld krijg ik als ik ziek word?

Thom (31), studiofotograaf

30% ziek, wat dan?

Thom is studiofotograaf en heeft bij het afsluiten van zijn flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 50 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 675 per maand. Hij krijgt voor het eerst een astma-aanval waardoor hij een inhalator moet gaan gebruiken. Met deze medicatie kan Thom zijn werk gedeeltelijk blijven uitvoeren. Op basis van informatie van onze medische adviseur en eventuele andere deskundigen, stellen we vast dat hij zijn werk voor 30% niet meer kan doen. Om voor een uitkering via de verzekering in aanmerking te komen, moet u voor meer dan 45% uw werk niet meer kunnen uitvoeren. In dit voorbeeld krijgt Thom dus geen uitkering.

Jeffrey (38), handelaar

70% ziek, wat dan?

Jeffrey is handelaar in plastic producten en heeft bij het afsluiten van zijn flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 75 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 1.000 per maand. Jeffrey krijgt acute reuma aan zijn handen. Hierdoor kan hij bijna geen computerwerk meer doen. Op basis van informatie van onze medische adviseur en eventuele andere deskundigen, stellen we vast dat hij zijn werk voor 70% niet meer kan doen. Bij dit percentage hoort een uitkering van 75% van het verzekerde bedrag. Na de eerste ziektemaand, deze is immers voor eigen risico, krijgt Jeffrey een uitkering van 75% van € 1.000 = € 750 bruto per maand. Het bedrag dat hij maandelijks op zijn rekening ontvangt, is lager. Op het brutobedrag van € 750 per maand houden we namelijk de wettelijk verplichte loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in.

Anna (22), schilder

100% ziek, wat dan?

Anna is schilder en heeft bij het afsluiten van haar flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 25 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 350 per maand. Tijdens het volleyballen breekt ze haar been. Wij stellen vast, op basis van informatie van onze medisch adviseur en eventuele andere deskundigen, dat Anna de komende periode voor 100% haar werk niet meer kan doen. Na de eerste ziektemaand, deze is immers voor eigen risico, krijgt Anna een uitkering van € 350 bruto per maand. Het bedrag dat zij maandelijks op haar rekening ontvangt, is lager. Op het brutobedrag van € 350 per maand houden we namelijk de wettelijk verplichte loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in.

Veelgestelde vragen

Naast de maandelijkse premie betaalt u eenmalig € 50 afsluitkosten voor het administratief afhandelen van uw aanvraag. U hoeft niet te betalen voor de eventuele hulp van onze medewerkers.

Als u in totaal twee jaar een uitkering uit de Univé zzp flexibele inkomensverzekering heeft ontvangen, stopt de uitkering en wordt de verzekering beëindigd. Zo lang u de maximale uitkeringsduur van twee jaar nog niet bereikt heeft, kunt u onze arbeidsdeskundigen om advies en hulp vragen bij het re-integreren. De kosten van uw re-integratie worden geheel of gedeeltelijk door de verzekering vergoed.

Onderzoek heeft aangetoond dat zzp’ers de voorkeur geven aan één maand eigen risico, ook wel wachttijd. Uit ervaring blijkt dat zij niet direct een uitkering nodig hebben: ze kunnen in elk geval één maand in hun eigen onderhoud voorzien als ze ziek worden of een ongeval krijgen. Daarom is bij de Univé zzp flexibele inkomensverzekering standaard gekozen voor een eigen risico van één maand.

U kunt de premie voor deze verzekering niet per jaar betalen. U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso. Het is niet mogelijk om korting op de premie te krijgen.

Op uw bruto uitkering houden wij loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in. Het bedrag dat u aan uitkering op uw rekening ontvangt is daardoor netto.

Staat uw vraag er niet bij? Bekijk alle veelgestelde vragen of neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.